Elke dag samen ontdekken dat je meer kan   

Het Baronneke, dat is kwaliteitsvol onderwijs in een warme, respectvolle sfeer. In onze school in Deurne groeien kinderen op tot zelfstandige tieners. Als ouder ben jij onze belangrijkste partner.   

Leren op maat

Bij Het Baronneke krijgen kinderen zoveel mogelijk les op maat. Leert je kind wat trager of juist heel snel? We passen het aantal oefeningen en de moeilijkheid aan. Doordat we in mini-teams van enkele leerkrachten werken, kunnen we in groepjes aan de slag gaan. Zo ondersteunen we elke leerling die het nodig heeft, of kunnen we je kind net een extra uitdaging bieden.   

Onze focus ligt sterk op lezen. We maken het leuk en voorzien aantrekkelijke boeken. In de lagere school kiest je kind enkele boeken die het regelmatig kan ruilen. Na school voorzien we ook voor sommige kinderen een leesklas. Zo willen we de leesvaardigheid van onze leerlingen verhogen en lezen zo fijn maken dat ze zelf vaker een boek vastpakken.  

Het_barronneke_Kinderenmetboek_sigridspinnox-118
Goed voelen

We willen dat je kind zich goed voelt in Het Baronneke, want enkel dan kan het goed leren. Daar hoort een geborgen omgeving bij. Je peuter kan je brengen tot in de klas. Heeft die nog een middagslaapje nodig? Onze bedjes staan klaar! ’s Morgens en ’s avonds kan je onze straat alleen met de fiets of te voet in. Lekker veilig.   

Respect voor elkaar vinden we enorm belangrijk. Welke sociale achtergrond, nationaliteit of zorgnoden je ook hebt: je hoort erbij. We praten veel met elkaar. Zijn er spanningen tussen leerlingen? We bespreken ze in de klas. Kinderen leren hun gevoelens en hun eigen aandeel verwoorden. Moet een kind eerst wat afkoelen of voelt het zich overprikkeld? Daar hebben we een aantal rustige plekjes voor.  

Het_barronneke_Kinderenbouwenopdespeelplaats_sigridspinnox-54
Zelfstandige en verantwoordelijke kinderen 

We stimuleren onze kinderen vanaf de kleuterklas om zelfstandig te zijn. Doordat ze kunnen experimenteren en hulp leren vragen, krijgen ze vertrouwen in zichzelf. We maken de leerlingen ook bewust van hun eigen leerproces en laten hen steeds meer plannen.  We geven onze Baronnekes verantwoordelijkheid. Elke klas ruimt om de beurt de speelplaats op. Vuilgrijpers en handschoenen in de aanslag! Het zesde leerjaar organiseert mee de sportdag voor de hele basisschool. Opdrachten bedenken, materiaal voorzien: ze doen het allemaal. Kinderen van de lagere school helpen kleuters tijdens turnen, bij het omkleden…

Natuur en cultuur  

Voor een school in de stad is onze speelplaats verrassend ruim en groen. De kleuters plenzen met hun laarzen in de gootjes en zoeken bladeren en beestjes. En hoe fier zijn we op onze moestuintjes! De kinderen kweken er groenten waar ze nadien soep van kunnen maken. Ravotten kunnen ze op speeltuigen omringd door zand en groen. En goed nieuws voor het milieu: we vangen regenwater op en spoelen er onze toiletten mee door.   In het Rivierenhof gaan we regelmatig sporten. We kunnen er met de fiets heen, wat onze leerlingen fietsvaardig maakt. In het vierde leerjaar gaan ze elke week zwemmen. En cultuur? Daarvoor moeten we enkel de deur uit, naar het cultureel centrum De Klap naast de school. Met de tram gaan we vaak naar hetpaleis en naar musea in de stad.  

Het_barronneke_Kindmetgieter_sigridspinnox-68
Petit Baron en Grand Baron 

In Het Baronneke communiceren we open en juichen we betrokkenheid toe. Onze leerlingenraad Petit Baron draagt ook haar steentje bij, ze doen suggesties voor de aankoop van boeken, de inrichting van de speelplaats enzovoort.   

Als ouder ben je heel welkom in onze school. Heeft je kind het moeilijk in de klas? Kom binnen, we praten erover. Na school kan je de leerkrachten aanspreken in de klas en op de speelplaats. Gaat je kind volgend jaar naar het secundair onderwijs? Dat bereiden we grondig voor, samen met je kind.   

Wil je je engageren in onze school? Welkom bij onze oudervereniging Grand Baron! Zij organiseren onder andere ‘Salon Baron’ in het cultureel centrum naast de school, de ideale plek om andere ouders te ontmoeten. Zit je kindje in de instapklas of de eerste kleuterklas? Dan kan je Spring mee-sessies bijwonen rond opvoeding. Voor en na school kan je kind naar de naschoolse opvang in onze school. Daarvoor werken we samen met de organisatie Kosko. Die organiseert ook opvang tijdens de vakanties.  

Juf van Het Baronneke leest voor uit een prentenboek voor de kleuters van haar klas.